norwegianviking - Mosin Nagant M91/30

1943 IzhevskMosin Nagant M91/30